Het gebruik van de site https://frigotec.be/ impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden hierna beschreven. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus u wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Beschrijving van de geleverde diensten

De site https://frigotec.be/ heeft tot doel informaties te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

De site wordt regelmatig bijgewerkt door het Frigotech-team. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd : Zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen. Echter, hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door hemzelf, noch door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://frigotec.be/ wordt ter indicatie gegeven en kan nog evolueren. Bovendien zijn de informaties op de website https://frigotec.be/ niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Cookies

Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vereenvoudigen en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het surfen op de site https://frigotec.be/ veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de wijze waarop wij, het bedrijf Frigotech, verantwoordelijk voor de verwerking, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens, evenals de redenen waarom wij uw gegevens verwerken.

1- Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd zijn uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verzamelen, beperkt blijven tot de gegevens die wij nodig hebben om onze klanten, prospects of leveranciers te beheren en onze wettelijke verplichtingen te respecteren. We behandelen ze met de grootste zorg en respect.

2 – Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, per telefoon ofwel via onze website, of ze worden aan ons doorgegeven door een derde partij aan wie u uw toestemming hebt gegeven.

3 – Wat zijn de rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Wij moeten uw gegevens verwerken in het kader van uw informatieaanvraag en het opstellen van een offerte. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van wettelijke verplichtingen.

4 – Hoe en waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij bijhouden, worden bewaard op onze computers, in sommige gevallen op onze mobiele telefoons en op onze webhosting. Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens op de veiligste en meest beveiligde manier op te slaan en niet langer te bewaren dan nodig is. Wij nemen de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen om inbreuken op persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

5 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor onze relatie.

6 – Uitoefening van uw rechten

U heeft, met betrekking tot u betreffende persoonsgegevens die wij bewaren, een recht op toegang, rectificatie, schrapping en draagbaarheid, dat u rechtstreeks kunt uitoefenen.

 

frigotec
ONS WERKGEBIED
© Copyright - Frigotech: Airconditioning, Koeling, Ventilatie, Verwarming
Mening van klanten
Erg goed
5.0 / 5.0